• Actie regentonnen

  mei 16, 2019

  Schaf met korting een regenton aan, gebruik regenwater voor je tuin en bespaar op drinkwater en je waterrekening! #GemeentebelangenLeeuwarden heeft het college gevraagd of ze bereid zijn een regentonnenactie te organiseren, net zoals in veel andere gemeenten al het geval is. Gemeente, laat je van je groene kant zien! Datum: 15 mei 2019 Schriftelijke vragen…

  Lees meer
 • Onderzoek telefonische bereikbaarheid gemeente

  april 12, 2019

  Heeft u of uw bedrijf/instellingen wel eens telefonisch contact gezocht met de gemeente Leeuwarden? Zo ja, wij zijn benieuwd naar uw ervaring(en). Naar aanleiding van klachten over, met name de lange wachttijden bij, het contactpunt van de gemeente Leeuwarden 14058, en het niet teruggebeld worden nadat dit was toegezegd, wil Gemeentebelangen Leeuwarden (GBL) de ervaringen…

  Lees meer
 • Raad boos over besteding toeristenbelasting.

  februari 14, 2019

  Nog maar kort na de frontale botsing over de WMO kwam vrijwel de gehele raad weer in conflict met wethouder Herwil van Gelder (GroenLinks). De wethouder had, zonder overleg met de gemeenteraad, de kaders die de raad meegegeven had bij de invoering van de toeristenbelasting volstrekt genegeerd. En dat viel niet goed bij de meerderheid…

  Lees meer
 • wethouder WMO onder curatele

  januari 17, 2019

  Op 16 januari vond in de gemeenteraad het debat plaats wat op verzoek van Gijs Jacobse van Gemeentebelangen was aangevraagd. Het werd bijna een déjà vu van 19 december. De twijfels over de wethouder werden niet weggenomen, ook niet bij de coalitiepartijen. Aan het eind van de avond concludeerde Gijs Jacobse dan ook teleurgesteld te…

  Lees meer
 • Dramatoneel rond WMO in Raad

  december 20, 2018

  Natuurlijk ging  het tijdens de dialoog in eerste instantie om een inhoudelijk debat. Het ging over de wijze waarop de WMO in de toekomst uitgevoerd zou moeten worden. Het collegevoorstel om dat in de vorm van een aanbestedingsprocedure door een alliantie te laten uitvoeren binnen door de gemeente gestelde kaders was vooraf al door veel…

  Lees meer
 • Zalen Schaaf blijft behouden

  november 18, 2018

  Samen met GroenLinks, PvdA, FNP en Lijst058 heeft Gemeentebelangen een motie ingediend die uitspreekt dat, gelet op de historie, de betrokkenheid van vele Liwwadders en de potentie van het gebouw, behoud van Zalen Schaaf van belang is.  Verder wordt in de motie het college opgeroepen naar bestemmingen te kijken maar de mogelijkheid tot sloop te…

  Lees meer
 • Gemeenteraad tikt college op vingers

  oktober 11, 2018

  De motie van Gemeentebelangen, ingediend met VVD, CU, FNP en 058, om de raad in het vervolg bij overschrijdingen van budgetten sneller te informeren werd door alle partijen met uitzondering van D66 ondersteund. De motie was ingediend naar aanleiding van het feit dat het college bewust de tekorten rond het evenement “De Reuzen” niet direct…

  Lees meer
 • Begroting 2019 | Tekort van 8.5 mln.

  oktober 5, 2018

  De begroting voor 2019 die het college presenteerde laat een verschil tussen baten en lasten zien van 8.5 mln. De totale lasten worden geraamd op rond 578.4 mln. en de totale baten op rond 570 mln. Het verschil wordt onttrokken aan de reserves. De reserves dalen naar 32.6 mln. eind 2019. Bij de begroting 2018…

  Lees meer
 • Gemeentebelangen viert lustrum

  september 29, 2018

  Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 28 september heeft de partij teruggekeken op 25 jaar lokale politiek. In 1993 ontstonden in Friesland in veel gemeenten lokale partijen. In Leeuwarden de Nieuwe Leeuwarder Partij; In Leeuwarderadeel Gemeentebelangen Leeuwarderadeel; in Boarnsterhim Gemeentebelangen 2000.

  Lees meer
 • Ontwikkeling Cambuur – WTC

  juli 19, 2018

    In de laatste raadsvergadering voor het vakantiereces heeft de gemeenteraad ingestemd met de nieuwe plannen voor het WTC-gebied, Vorig jaar had de raad al ingestemd met het voornemen hier een leisurepark toe te staan met daarin/daarbij een nieuw stadion voor BV Cambuur-Leeuwarden. Deze plannen moesten aangepast worden omdat de private partijen er niet uit…

  Lees meer