Bescherm de Hounspolder in Goutum

Gemeentebelangen strijdt samen met de Molenstichting, Dorpsbelang Goutum, Milieudefensie en de Klimaatcoalitie voor een buffer van 300 meter tussen de Hounspolder en nog te bouwen woonwijk De Hem.

Helaas is eind vorig jaar het stedenbouwkundigplan voor De Hem vrijwel ongewijzigd door de raad vastgesteld: er komt een buffer van slechts 80 meter tussen de huizen en het vogelgebied. Gemeentebelangen stemde uiteraard tegen, want slechts 80 meter betekent, ook volgens onafhankelijke deskundigen, het einde voor dit unieke vogelweidegebied.

Met name bij de fracties van GroenLinks en PvdA, maar ook bij de andere politieke partijen, vielen de standpunten en motivering om voor te stemmen bitter tegen. En dat terwijl de gemeenteraad zich in 2018 op initiatief van GroenLinks nog unaniem bij motie uitsprak vóór behoud en bescherming.  Hoezo wil Leeuwarden graag een groene en duurzame gemeente zijn?

GroenLinks lijkt, samen met de VVD, de partij voor het bouwen te zijn geworden: groen voor stenen, “GrijsRechts” dus. De PvdA Fryslân kwam in de Provinciale Staten in 2020 nota bene nog met het Actieplan Grutto om de grutto van de ondergang te redden. De PvdA Leeuwarden vond dat blijkbaar in de Hounspolder niet nodig.

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart kunt u laten merken dat deze besluitvorming niet deugde en dat er een andere belangenafweging moet plaatsvinden tussen woningbouw en behoud van bestaande hoogwaardige natuur.

GBL heeft niet voor niets als één van zijn hoofdthema’s in het verkiezingsprogramma opgenomen dat kostbaar groen bij woningbouw moet worden ontzien.

Ondanks dat het lijkt alsof er onomkeerbare besluiten zijn genomen, zal GBL onverminderd blijven strijden om dit gebied zo groen als mogelijk te houden ter behoudt van de grutto, kievit en andere bijzondere vogelsoorten. Zolang de eerste paal nog niet de grond in is, zegt Gemeentebelangen “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”!

500 flyers zijn inmiddels verspreid in Goutum. Wilt u ook zo’n flyer? Laat het ons weten via info@gemeentebelangen.nl of bel/app naar 06 44 910 537