• Bouwkavels van 3000m2 niet van deze tijd

  augustus 17, 2020

  Een grote woningenbouwopgave, zorgvuldig en verantwoord omgaan met groen gaan niet samen met uitgifte absurd grote kavels (meer dan 3000m2) aan enkele mensen.daarom stemde de Fractie van Gemeentebelangen tegen het beeldkwaliteitsplan Blitseard Oost. Vooral de beoogde 3 schiereilanden van deelgebied de Parels roepen bij de fractie ongenoegen op. Op deze zogenaamde Parels is ruimte voor…

  Lees meer
 • Waar zijn hier de prullenbakken?

  mei 30, 2020

  Gemeentebelangen  vindt dat een schone gemeente –en de mooie natuurgebieden daarin- van essentieel belang zijn voor een gezonde en prettige leefomgeving. Hoewel iedere burger daar zeker ook zelf verantwoordelijkheid bij draagt en daaraan kan bijdragen is het (helaas) soms nodig dat de gemeente het schoonhouden van de omgeving faciliteert door het plaatsen van prullenbakken. Naar…

  Lees meer
 • Blijven werken aan veiligheid Europaplein

  mei 30, 2020

  Vorig jaar stelde de fractie van Gemeentebelangen schriftelijke vragen betreffende de veiligheid van het fietsverkeer in de fietstunnels onder het Europaplein. Fietsers uit diverse richtingen kunnen elkaar niet of pas veel te laat waarnemen waardoor regelmatig gevaarlijke situaties en botsingen ontstaan, soms met letsel tot gevolg. In de beantwoording zegde het college toe onderzoek te…

  Lees meer
 • PvdA-raadslid Andries Ekhart overleden

  mei 24, 2020

  Het bericht dat ons collega-raadslid en oud-wethouder van de PvdA, Andries Ekhart, zo plotseling is overleden heeft ons diep geraakt. We hebben Andries ervaren als een prettige en vaak vrolijke collega die, mede dankzij zijn jarenlange ervaring in de politiek, ook goed kon relativeren. We wensen zijn familie, vrienden en bekenden veel sterkte met dit…

  Lees meer
 • Leeuwarder Investeringsmaatschappij.

  mei 24, 2020

  Deze investeringsmaatschappij moet als primair doel hebben het verstrekken van risicodragend kapitaal aan ondernemingen in  de gemeente Leeuwarden die op zich gezond zijn maar door liquiditeitsproblemen als gevolg van Corona ten onder dreigen te gaan. De investeringsmaatschappij zelf moet zijn kapitaal krijgen van overheden maar ook van private investeerders die door het kopen van aandelen…

  Lees meer
 • Toegang Noorderbegraafplaats verbeterd

  april 6, 2020

  Op initiatief van Riemy Spithoff is het pad van de aula Noorderhof naar de Noorderbegraafplaats opgeknapt. Het lag er dusdanig slecht bij, dat een rouwstoet over de Sem Dresdenstraat moest lopen, tussen het verkeer naar Westeinde. Riemy kaartte dit namens #GBL aan bij de gemeente. Die was na een schouw ter plekke snel overtuigd van…

  Lees meer
 • Uitnodiging discussiemiddag 28 februari 20

  februari 18, 2020

  Met een veilig gevoel de straat op De Seniorenvereniging Leeuwarderadeel organiseert in samenwerking met de fractie van Gemeentebelangen Leeuwarden een themabijeenkomst in het kader van de aanpak ter bestrijding van eenzaamheid onder de titel:  “Hoe kan de inrichting van de openbare ruimte bijdragen aan de ontmoeting.” Met andere woorden: wat kan de gemeente bijdragen aan…

  Lees meer
 • Kletsefeart aansluiten op Feinsumerfeart

  februari 18, 2020

  De fractie van Gemeentebelangen Leeuwarden denkt dat het verlenging van de Kletsefeart, zodat deze aansluit op de Feinsumerfeart (en daarmee ook op de elfstedenroute), een goede aanvulling zou zijn op de reeds elders in de gemeente Leeuwarden gerealiseerde mogelijkheden voor de watersport. Goede en aantrekkelijke vaarwegen zijn goed voor het watertoerisme en daarmee ook voor…

  Lees meer
1 2