Gemeentebelangen Leeuwarden
programma
page
informatie
naar facebook
naar twitter

De lokale partij voor en door

inwoners van de gemeente Leeuwarden

Home

programma

fractie

informatie

Leeuwarden is de hoofdstad is van Fryslân, met zijn eigen taal, dialect en cultuur. In de dorpen leeft de sterke Friese plattelandscultuur met veelvuldig gebruik van de Friese taal.


It Nederlânsk wurdt yn de gemeente Ljouwert hieltiten mear de dominante taal. It Liwwadders en it Frysk hawwe net allinnich in maatskiplike funksje, mar foarmje ek in wichtig kultuerbesit.


De Harmonie en de centrale bibliotheek hebben een regionale functie en moeten die functie goed kunnen blijven vervullen. Maar ook de bibliotheken in Grou en Stiens moeten blijven bestaan. Bibliotheken bieden immers iedereen een vrije toegang tot kennis en informatie.


Het aantal festivals in de open lucht neemt toe. Dat is op zich een goede ontwikkeling. Maar om hiervoor draagvlak te houden, moeten er strengere regels komen om overlast voor anderen te voorkomen. Gemeentebelangen wil daarom dat festivals op zondag t/m donderdag (dagen waarop een werkdag volgt) om 23.00 uur en op vrijdag en zaterdag om 24.00 uur het geluidsniveau terugbrengen naar achtergrondniveau. Schade als gevolg van festivals wordt verhaald op de organisator(en). Uitgangspunt bij het organiseren en faciliteren van festivals is het belang van bezoekers en omwonenden, niet het commercieel belang van organisatoren.


Van de rijke provincie Fryslân mag worden verlangd dat ze financieel bijdraagt aan belangrijke voorzieningen en evenementen. Niet alleen als het gaat om evenementen in “us Haadstêd”, maar ook in de kerndorpen Grou en Stiens en elders op het platteland.


Amateur kunst- en sportbeoefening zijn belangrijk. Deelname hieraan moet, ook financieel, voor iedereen mogelijk zijn. De gemeente geeft structurele aandacht en steun aan amateurverenigingen (sport, muziek, zang, toneel, etc.) om de continuïteit waar mogelijk te waarborgen. Structurele activiteiten mogen (daarom) rekenen op structurele subsidies. Daarnaast is betaald voetbal een belangrijke vorm van (passieve) recreatie. Een betaald voetbal organisatie (Cambuur) past bij de omvang en allure van een gemeente als Leeuwarden en wordt zo veel mogelijk gefaciliteerd. Uitgangspunt is dat Cambuur zichzelf (financieel) in stand houdt.


Er moet minder geïnvesteerd worden in stenen (gebouwen) en méér in activiteiten. De huidige dorpshuizen en multifunctionele centra blijven gehandhaafd.


GBL wenst monumenten in de stad en in de dorpen te behouden en meer herkenbaar te maken waar dat nodig is. Er moet ruimte en ondersteuning worden verleend aan restauratie. Voor alle dorpen is er actueel monumentenbeleid en een monumentenlijst.


De Friese sporten, zoals het skûtsjesilen, fierljeppen en keatsen, behoren tot ons cultureel erfgoed. De uitoefening van deze sporten, in verenigingsverband of in de vorm van evenementen (zoals het Skûtsjesilen in Grou en de Stienser Keatsdagen in Stiens), krijgen blijvend ruimte en ondersteuninggedragen als een goede wijk-, dorp of buurtbewoner.