Cultuur

Leeuwarden is de hoofdstad is van Fryslân, met zijn eigen taal, dialect en cultuur. In de
dorpen leeft de sterke Friese plattelandscultuur met veelvuldig gebruik van de Friese taal.

It Nederlânsk wurdt yn de gemeente Ljouwert hieltiten mear de dominante taal. It
Liwwadders en it Frysk hawwe net allinnich in maatskiplike funksje, mar foarmje ek in
wichtig kultuerbesit.

De Harmonie en de centrale bibliotheek hebben een regionale functie en moeten die
functie goed kunnen blijven vervullen. Maar ook de bibliotheken in Grou en Stiens
moeten blijven bestaan. Bibliotheken bieden immers iedereen een vrije toegang tot
kennis en informatie.
Het aantal festivals in de open lucht neemt toe. Dat is op zich een goede ontwikkeling.
Maar om hiervoor draagvlak te houden, moeten er strengere regels komen om overlast
voor anderen te voorkomen. Gemeentebelangen wil daarom dat festivals op zondag t/m
donderdag (dagen waarop een werkdag volgt) om 23.00 uur en op vrijdag en zaterdag
om 24.00 uur het geluidsniveau terugbrengen naar achtergrondniveau. Schade als
gevolg van festivals wordt verhaald op de organisator(en). Uitgangspunt bij het
organiseren en faciliteren van festivals is het belang van bezoekers en omwonenden, niet
het commercieel belang van organisatoren.

Van de rijke provincie Fryslân mag worden verlangd dat ze financieel bijdraagt aan
belangrijke voorzieningen en evenementen. Niet alleen als het gaat om evenementen in
“us Haadstêd”, maar ook in de kerndorpen Grou en Stiens en elders op het platteland.
Amateur kunst- en sportbeoefening zijn belangrijk. Deelname hieraan moet, ook
financieel, voor iedereen mogelijk zijn. De gemeente geeft structurele aandacht en steun
aan amateurverenigingen (sport, muziek, zang, toneel, etc.) om de continuïteit waar
mogelijk te waarborgen. Structurele activiteiten mogen (daarom) rekenen op structurele
subsidies. Daarnaast is betaald voetbal een belangrijke vorm van (passieve) recreatie.
Een betaald voetbal organisatie (Cambuur) past bij de omvang en allure van een
gemeente als Leeuwarden en wordt zo veel mogelijk gefaciliteerd. Uitgangspunt is dat
Cambuur zichzelf (financieel) in stand houdt.
Er moet minder geïnvesteerd worden in stenen (gebouwen) en méér in activiteiten. De
huidige dorpshuizen en multifunctionele centra blijven gehandhaafd.

GBL wenst monumenten in de stad en in de dorpen te behouden en meer herkenbaar te
maken waar dat nodig is. Er moet ruimte en ondersteuning worden verleend aan
restauratie. Voor alle dorpen is er actueel monumentenbeleid en een monumentenlijst.
De Friese sporten, zoals het skûtsjesilen, fierljeppen en keatsen, behoren tot ons
cultureel erfgoed. De uitoefening van deze sporten, in verenigingsverband of in de vorm
van evenementen (zoals het Skûtsjesilen in Grou en de Stienser Keatsdagen in Stiens),
krijgen blijvend ruimte en ondersteuning.