Gemeentebelangen Leeuwarden
programma
page
informatie
naar facebook
naar twitter

De lokale partij voor en door

inwoners van de gemeente Leeuwarden

Home

programma

fractie

informatie

De gemeente werkt efficiƫnt, doelmatig en klantvriendelijk. De mogelijkheden om op bedrijfsvoering te bezuinigen worden optimaal benut.


Juridische ondersteuning wordt tijdig ingezet om claims (en daarmee kosten) te voorkomen. De Ondernemingsraad van de gemeente wordt bij de uitwerking van de bedrijfsvoering tijdig betrokken. Grou en Stiens blijven een steunpost houden van het gemeentekantoor voor de dagelijkse en meest voorkomende activiteiten.

De kostentoerekening aan producten wordt transparant en vergelijkbaar met andere gemeenten gemaakt. Er worden egalisatiereserves ingesteld om schommelingen in de hoogte van de leges en de opbrengsten te temperen.


De leges voor de heffingen in de gemeente Leeuwarden bevinden zich niet boven het gemiddelde van de grote gemeenten. Samenwerken met andere overheden op het gebied van bedrijfsvoering is mogelijk als dit tot een (kosten)voordeel voor de gemeente Leeuwarden leidt.

Bij de vaststelling van de begraafrechten wordt rekening gehouden met de alternatieven die er zijn voor het begraven. Iedere begraafplaats dient te beschikken over een urnenvoorziening. Wie voor eeuwigdurend een graf heeft gekocht, kan daar ook van op aan (eeuwigdurend is eeuwigdurend).