DIFTAR: uitstel = afstel?

Op 10 februari ging de discussie in de gemeenteraad weer over Diftar, en wel over de (uitgestelde) invoering daarvan. Door technische problemen heeft het college de invoering 1 jaar uitgesteld.
Zoals u weet is GBL niet tegen het scheiden van afval, maar wel tegen de invoering van Diftar op de manier zoals het college wil. De meeste huishoudens gaan namelijk fors meer betalen, terwijl ze geen mogelijkheden hebben om hun afval beter te scheiden. Zo wordt er bijvoorbeeld geen inzamelmogelijkheid voor plastic en blik geboden. De rekening wordt zo onnodig bij de burger gelegd. Dit werkt afvaltoerisme en nog meer afvaldumpingen in de hand.
Gijs Jacobse van Gemeentebelangen Leeuwarden noemde echter nog een heel belangrijke reden waarom Diftar nu niet kan worden ingevoerd: het raadsbesluit van eind 2020 is niet meer geldig. Daarin is besloten Diftar per 1 januari 2022 in te voeren. Nu dat niet meer kan, moet de raad een nieuw besluit nemen. Dit moet dan gebeuren door de nieuwe raad, waardoor u als kiezer op 16 maart ook uw stem hierover kan laten horen. Want is u als kiezer iets gevraagd over hoe we ons afval beter kunnen scheiden?? Dat kan nu op 16 maart bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Dus bent u vóór betere afvalscheiding, maar niet op de manier waarop het college nu voorstelt, maar op een wijze die eerlijk is en écht bijdraagt aan een beter milieu in plaats van dat het alleen uw portemonnee raakt, stem dan 16 maart op Gemeentebelangen Leeuwarden!