Gemeentebelangen Leeuwarden zet zich, onafhankelijk van de landelijke politiek, in voor het welzijn van de inwoners van stad, dorpen en kernen.

Op 25 mei was het 25 jaar geleden dat de toenmalige Nieuwe Leeuwarder Partij, waar Gemeentebelangen Leeuwarden de voortzetting van is, notarieel is opgericht. In 1994 deed de partij voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Sindsdien is de partij onafgebroken vertegenwoordigd  geweest in de gemeenteraad. Bij de diverse herindelingen zijn leden van Gemeentebelangen 2000 (Boarnsterhim) en Gemeentebelangen Leeuwarderadeel opgenomen in de vereniging. In 2015 is de naam gewijzigd in Gemeentebelangen Leeuwarden.

1 Gijs jacobse
Klaver Sikko1
Gijs Jacobse

Fractievoorzitter
gijs.jacobse@leeuwarden.nl

 

Sikko Klaver

Fractiesecretaris
sikko.klaver@leeuwarden.nl

 

gemeente
Martin van der Meulen

Fractie-assistent

5 Christiaan Okkema
Christiaan Okkema

Fractie-assistent
christiaan.okkema3@leeuwarden.nl

Riemy Spithoff
Riemy Spithoff

Fractie-assistent
riemy.spithoff@leeuwarden.nl

Joop de Jong
Joop de Jong

Fractie-penningmeester