Gebruik jouw stem voor meer lokale invloed

Gemeentebelangen Leeuwarden (GBL) is een onafhankelijke, lokale partij waarbij mensen vanuit diverse achtergronden en levensovertuigingen met elkaar samen werken.

Met u als burger willen we op constructieve wijze keuzes maken die in het belang zijn van de inwoners van de gehele gemeente Leeuwarden (stad en dorpen). Het gaat immers om

de gemeente waarin we zelf ook wonen. We doen dat al vele jaren actief, kritisch, betrokken, onafhankelijk en los van ideologische dogma’s.

Wil je dat jouw stem zo doeltreffend mogelijk wordt ingezet in je eigen omgeving, kies dan op 16 maart 2022 voor Gemeentebelangen Leeuwarden!

Onze standpunten Kandidaten

Kandidatenlijst verkiezingen gemeenteraad 2022

1 Sikko Klaver
Lijsttrekker

2 Christiaan okkema
Kandidaat

3 Vivian Tiemersma
Kandidaat

4 Riemy Spithoff
Kandidaat

5 Martin van der Meulen
Kandidaat

6 Auke Kleefstra
Kandidaat

7 Jan Dirk van Ravesteijn
Kandidaat

8 Wiebe Ekas
Kandidaat

9 Dominick van Diggelen
Kandidaat

10 Jan Keyzer
Kandidaat

11 Thymen Toussaint
Kandidaat

12 Bennie Jurna
Kandidaat

13 Frans Boonstra
Kandidaat

14 Giny Schrage
Kandidaat

15 Gerrit Feenstra
Kandidaat

16 Gerrit de Boer
Kandidaat

17 Germ de Jong
Kandidaat

18 Mariet Wit
Kandidaat

Onze standpunten

Geen windmolenparken en grote zonnepanelenvelden

Alleen nieuwbouw als het echt nodig is

Een derde ontsluitingsweg vanuit de Hemrik

Een veilig en prettig leefklimaat in de gemeente

Meer groen in en rondom steden en dorpen

Een transparanter en beter begrijpbaar financieel beleid

Betere kansen voor agrariërs, ook in de toekomst

Een binnenstad met een divers winkelaanbod

Verbetering van veiligheid en doorstroming verkeer binnenstad Leeuwarden

Een openluchtzwembad in Leeuwarden

Wil je meer weten?