Voor de inwoners van de gemeente Leeuwarden

Gemeentebelangen Leeuwarden (GBL) is een onafhankelijke, lokale partij waarbij mensen vanuit diverse achtergronden en levensovertuigingen met elkaar samen werken. 

Met u als burger willen we op constructieve wijze keuzes maken die in het belang zijn van de inwoners van de gehele gemeente Leeuwarden (stad en dorpen). Het gaat immers om de gemeente waarin we zelf ook wonen. 

We doen dat al vele jaren actief, kritisch, betrokken en los van ideologische dogma’s. 

Neem contact op

Onze standpunten

Geen windmolenparken en grote zonnepanelenvelden

Alleen nieuwbouw als het echt nodig is

Een derde ontsluitingsweg vanuit de Hemrik

Een veilig en prettig leefklimaat in de gemeente

Meer groen in en rondom steden en dorpen

Een transparanter en beter begrijpbaar financieel beleid

Betere kansen voor agrariërs, ook in de toekomst

Een binnenstad met een divers winkelaanbod

Verbetering van veiligheid en doorstroming verkeer binnenstad Leeuwarden

Een openluchtzwembad in Leeuwarden

Wil je meer weten?