Verkeersveiligheid staat voorop

Gemeentebelangen Leeuwarden maakt zich zorgen aangaande de verkeersveiligheid en doorstroming richting het centrum, met name het gebied rond het station en Zuiderplein.

Met de komst van nieuwe en verdere uitbreiding van bestaande woonwijken zal de verkeersintensiteit met rasse schreden toenemen, waarbij de uitstoot van schadelijke stoffen substantieel zal toenemen.

Neem contact op

Onze standpunten

Geen windmolenparken en grote zonnepanelenvelden

Alleen nieuwbouw als het echt nodig is

Een derde ontsluitingsweg vanuit de Hemrik

Een veilig en prettig leefklimaat in de gemeente

Meer groen in en rondom steden en dorpen

Een transparanter en beter begrijpbaar financieel beleid

Betere kansen voor agrariërs, ook in de toekomst

Een binnenstad met een divers winkelaanbod

Verbetering van veiligheid en doorstroming verkeer binnenstad Leeuwarden

Een openluchtzwembad in Leeuwarden