Nieuwbouw in de gemeente

Woningbouw is prima, maar wel op basis van werkelijke behoefte en eventueel gespreid over een langere periode.

Hierbij denken wij aan starters​- en seniorenwoningen​/appartementen en de vraag als gevolg van gezinsverdunning in de eigen omgeving. Regelmatige evaluatie zorgt ervoor dat het beleid “up to date” blijft. ​Wij willen geen 2e Friese Randstad worden en niet dienen als overloopputje voor de bevolkingsgroei elders.

Neem contact op

Onze standpunten

Geen windmolenparken en grote zonnepanelenvelden

Alleen nieuwbouw als het echt nodig is

Een derde ontsluitingsweg vanuit de Hemrik

Een veilig en prettig leefklimaat in de gemeente

Meer groen in en rondom steden en dorpen

Een transparanter en beter begrijpbaar financieel beleid

Betere kansen voor agrariërs, ook in de toekomst

Een binnenstad met een divers winkelaanbod

Verbetering van veiligheid en doorstroming verkeer binnenstad Leeuwarden

Een openluchtzwembad in Leeuwarden