Een kleurrijkere leefomgeving

Het openbaar groen is het visitekaartje van een zichzelf respecterende stad en plattelandsomgeving.

In het kader van een positieve uitstraling en leefomgeving mag er, naast een betere onkruidbestrijding op wegen en trottoirs in stad en dorpen, best een kleurrijker invulling komen. 

Neem contact op

Onze standpunten

Geen windmolenparken en grote zonnepanelenvelden

Alleen nieuwbouw als het echt nodig is

Een derde ontsluitingsweg vanuit de Hemrik

Een veilig en prettig leefklimaat in de gemeente

Meer groen in en rondom steden en dorpen

Een transparanter en beter begrijpbaar financieel beleid

Betere kansen voor agrariërs, ook in de toekomst

Een binnenstad met een divers winkelaanbod

Verbetering van veiligheid en doorstroming verkeer binnenstad Leeuwarden

Een openluchtzwembad in Leeuwarden