Meer kansen voor kleinere winkeliers

Leeuwarden heeft een cultuurrijke binnenstad die jaarlijks vele toeristen en bezoekers trekt.

In dat kader vindt Gemeentebelangen Leeuwarden het belangrijk dat leegstand en verpaupering wordt tegengegaan en vooral kleinere winkeliers worden aangemoedigd en gefaciliteerd om de diversiteit te vergroten. 

Neem contact op

Onze standpunten

Geen windmolenparken en grote zonnepanelenvelden

Alleen nieuwbouw als het echt nodig is

Een derde ontsluitingsweg vanuit de Hemrik

Een veilig en prettig leefklimaat in de gemeente

Meer groen in en rondom steden en dorpen

Een transparanter en beter begrijpbaar financieel beleid

Betere kansen voor agrariërs, ook in de toekomst

Een binnenstad met een divers winkelaanbod

Verbetering van veiligheid en doorstroming verkeer binnenstad Leeuwarden

Een openluchtzwembad in Leeuwarden