Geen geldverslindende prestigeprojecten meer

Gemeentebelangen Leeuwarden gaat voor een solide financieel beleid dat voor iedereen transparant en begrijpelijk is.

Geen geldverslindende prestigeprojecten maar alleen doen waar de inwoner en ondernemer van de gemeente Leeuwarden direct baat bij heeft.

Neem contact op

Onze standpunten

Geen windmolenparken en grote zonnepanelenvelden

Alleen nieuwbouw als het echt nodig is

Een derde ontsluitingsweg vanuit de Hemrik

Een veilig en prettig leefklimaat in de gemeente

Meer groen in en rondom steden en dorpen

Een transparanter en beter begrijpbaar financieel beleid

Betere kansen voor agrariërs, ook in de toekomst

Een binnenstad met een divers winkelaanbod

Verbetering van veiligheid en doorstroming verkeer binnenstad Leeuwarden

Een openluchtzwembad in Leeuwarden