Betere kansen voor agrariërs 

GBL vindt dat de gemeente Leeuwarden de agrariërs de mogelijkheid moet blijven bieden om hun ondernemingen gezond te houden en voor te bereiden op de toekomst.

Dit ook in het licht gezien dat een groot gedeelte van de lokale plattelandseconomie wordt ingevuld door agrarische bedrijvigheid met hun zuivel- en akkerbouwproductie in de breedste zin van het woord. Hier staat en valt veel directe werkgelegenheid mee, dit geldt ook voor de toeleveringsindustrie.

Neem contact op

Onze standpunten

Geen windmolenparken en grote zonnepanelenvelden

Alleen nieuwbouw als het echt nodig is

Een derde ontsluitingsweg vanuit de Hemrik

Een veilig en prettig leefklimaat in de gemeente

Meer groen in en rondom steden en dorpen

Een transparanter en beter begrijpbaar financieel beleid

Betere kansen voor agrariërs, ook in de toekomst

Een binnenstad met een divers winkelaanbod

Verbetering van veiligheid en doorstroming verkeer binnenstad Leeuwarden

Een openluchtzwembad in Leeuwarden