Geen voorstander van windmolenparken zonnepanelenvelden

Gemeentebelangen Leeuwarden is geen voorstander van windmolenparken en grote zonnepanelenvelden in de gemeente Leeuwarden.

Ze vervuilen het landschap en de horizon. Andere alternatieven voor duurzame energie, ontstaan door voortschrijdende technologische ontwikkelingen​, zoals waterstoftechnologie en aardwarmte, hebben onze voorkeur. Wij willen het open landschap, het grootste goed dat wij in Friesland hebben, ontzien.

Neem contact op

Onze standpunten

Geen windmolenparken en grote zonnepanelenvelden

Alleen nieuwbouw als het echt nodig is

Een derde ontsluitingsweg vanuit de Hemrik

Een veilig en prettig leefklimaat in de gemeente

Meer groen in en rondom steden en dorpen

Een transparanter en beter begrijpbaar financieel beleid

Betere kansen voor agrariërs, ook in de toekomst

Een binnenstad met een divers winkelaanbod

Verbetering van veiligheid en doorstroming verkeer binnenstad Leeuwarden

Een openluchtzwembad in Leeuwarden