Wij staan voor lokaal

Gemeentebelangen wil graag uw mening weten. Daarom bezoeken wij als bestuur, fractie, schaduwfractie en lijstkandidaten vergaderingen van velerlei disciplines zoals wijkpanels, dorpsbelangen, ondernemersverenigingen en bijeenkomsten van algemeen belang. Als er zaken zijn die ons ter ore komen via andere kanalen dan nemen wij, als het mogelijk is, contact met u op.

Ook kunt u, op afspraak, onze fractievergaderingen bezoeken. Wij blijven graag op de hoogte van situaties, zowel positief als negatief, in uw stad en dorp en vertalen dit, waar nodig in de raad.

Neem contact op

Onze belangrijkste standpunten

Geen windmolenparken en grote zonnepanelenvelden

Lees meer

Alleen nieuwbouw als het echt nodig is

Lees meer

Een derde ontsluitingsweg vanuit de Hemrik

Lees meer

Meer groen in en rondom steden en dorpen

Lees meer

Een transparanter en beter begrijpbaar financieel beleid

Lees meer

Raadsleden

Gijs Jacobse
Wethouder

Sikko Klaver
Fractievoorzitter

Bekijk profiel

Christiaan Okkema
Raadslid

Bekijk profiel

Vivian Tiemersma
Raadslid

Bekijk profiel

Riemy Spithoff
Raadslid

Bekijk profiel

Auke Kleefstra
Fractie assistent

Martin v.d. Meulen
Fractie assistent

Mascha Kattouw
Fractie assistent

Het bestuur

De dagelijkse leiding van de vereniging is in handen van het bestuur. Zij voert het door de ledenvergadering vastgestelde beleidsplan uit en bereidt de ledenvergaderingen voor. Jaarlijks legt zij verantwoording af over het gevoerde beleid aan de ledenvergadering.

Daniel Plantinga
Voorzitter

Gerrit de Boer
Secretaris

Dominick van Diggelen
Penningmeester

Joop de Jong
Bestuurslid

Martin van der Meulen
Bestuurslid

Historie van de partij

De Nieuwe Leeuwarder Partij werd opgericht uit onvrede met de bestaande bestuurscultuur, die gedomineerd (of beter: bepaald) werd door de toen almachtige PVDA. Optimistisch ramen, grote tekorten en een hoge lastendruk waren toen gemeengoed.

Het CDA (waar de oprichters historisch nauwe banden mee hadden) werd als bijwagen van de PVDA gezien. Het werd tijd voor een nieuw geluid. Ook al hadden de oprichters en leden van het eerste uur een christelijke achtergrond, de partij moest een partij worden voor alle Leeuwarders van goede wil. We streefden naar een schone, nette stad met goede betaalbare basisvoorzieningen, een degelijk financieel beleid en behoud van stedelijk schoon. De WOZ- aanslag mocht alleen voor inflatie gecorrigeerd worden. Geen ‘prestige projecten’ die gewoontetrouw altijd met enorme budgetoverschrijdingen gepaard gingen. Ook vonden we behoud van het Liwwadders en het Frysk belangrijk, alsmede een goed contact met de dorpen/gemeenten rondom Leeuwarden die veel bestuurders maar bijzaak vonden.

Vanaf het begin hebben we een luisterend oor willen hebben voor de ‘gewone’ Leeuwarder en hebben altijd een afweging gemaakt tussen het persoonlijke en algemeen belang. De partij hield zich niet bezig met landelijke politieke issues, we beperkten ons tot de lokale problematiek. We waren compleet onafhankelijk en hoefden alleen aan de ledenvergadering verantwoording af te leggen.

Nu, 25 jaar later, gelden deze uitgangspunten nog steeds en vormen de basis van de partij. Al die tijd worden deze uitgangspunten verdedigd, bevochten en uitgedragen door fractievoorzitter en oprichter van het eerste uur Gijs Jacobse, tezamen met gedreven mede-fractiegenoten met het geel-blauwe hart op de juiste plaats. In die 25 jaar is er altijd op constructieve wijze oppositie gevoerd en hebben we voor, maar ook zeker achter de schermen, een rol gehad die groter was dan je eerste instantie zou vermoeden gezien de omvang van de fractie.

Inmiddels heeft Gijs Jacobse het stokje overgedragen aan een nieuwe en jonge lichting lokale politici. Zij zullen, met uw steun, ook de komende jaren de gemeente proberen vooruit te helpen aan de hand van basis uitgangspunten van onze partij!

Wil je meer weten?