Wij staan voor voor lokaal

Gemeentebelangen Leeuwarden (GBL) is een onafhankelijke, lokale partij waarbij mensen vanuit diverse achtergronden en levensovertuigingen met elkaar samen werken. 

Met u als burger willen we op constructieve wijze keuzes maken die in het belang zijn van de inwoners van de gehele gemeente Leeuwarden (stad en dorpen). Het gaat immers om de gemeente waarin we zelf ook wonen. 

We doen dat al vele jaren actief, kritisch, betrokken en los van ideologische dogma’s. 

Neem contact op

Onze thema’s

Cultuur

Jeugd en onderwijs

Economie en toerisme

Zorg en welzijn

Werk en inkomen

Wonen

Bereikbaarheid

Dienstverlening en bedrijfsvoering

Politiek bestuur

Veiligheid, openbare orde en handhaving

Sport

Ruimtelijke ordening

Milieu en energie

Woon- en leefomgeving

Financiën

Wil je meer weten?