Bouwplan De Hem Update januari 2024

In een brief van 9 januari 2024 van het college aan de raad stelt de gemeente dat wellicht een verdichting van de woningbouw in het plan De Hem nodig is om te kunnen voldoen aan de vraag naar specifieke woningen. Op zich is onze partij daar niet op tegen omdat dit niet de Hounspolder raakt. De verdichting zou dan namelijk in het hart van De Hem plaatsvinden. Nog even terughalen wat er sinds het voorjaar van 2022 door GBL is gedaan: zoals u weet heeft GBL zich tijdens de coalitie-onderhandelingen sterk gemaakt voor meer bescherming van de weidevogels in de Hounspolder. Dat wij in die inspanningen niet verregaand zijn beloond vinden wij jammer, maar ‘beter iets dan niets’. Hoewel de extra buffer van 7 tot 15 meter wellicht weinig zoden aan de dijk zet, komt er ook extra bescherming van predatoren en wordt de bouw aan de rand van De Hem aangepast; geen tuinen en dus lawaai aan de zijde van de Hounspolder en de polder wordt in samenspraak met belanghebbenden (anders) ingericht. En er wordt geld vrijgemaakt om versneld compensatiegrond te ontwikkelen voor weidevogels. We hadden er net als enkele andere partijen ook voor kunnen kiezen om niet aan de onderhandelingen mee te doen maar dan was het resultaat nog veel slechter geweest. Immers dan was er helemaal niets veranderd. Dan kun je wel vanaf de zijlijn roepen dat je de rug recht moet houden maar die roepers realiseren helemaal niets voor de weidevogels. Je kunt je dan de vraag stellen of deze roepers écht wat wilden doen voor de weidevogels of via de omwonenden en belanghebbenden alleen maar electoraal gewin veilig wilden/willen stellen. Immers men wijst nu al op de verkiezingen van 2026. Geen belang bij weidevogels dus maar alleen bij zoveel mogelijk rode hokjes op het stemformulier. De stuurman kan langs de oever gaan staan maar GBL heeft er voor gekozen om in de stuurhut te gaan zitten. Dat dit soms tot spanning leidt mag duidelijk zijn maar duidelijk is ook dat we voor onze kiezers anders dan diverse andere partijen écht aan de knoppen kunnen draaien.