Excursie Hounspolder

Op 13 mei nam GBL deel aan een excursie in de Hounspolder in Goutum op uitnodiging van Klimaatcoalitie Fryslân. Samen met Goutumers bekeken we de verschillende weidevogels die daar momenteel broeden. Het gebied staat onder druk door de bouw van De Hem. Zoals u weet heeft GBL zwaar ingezet op dit onderwerp tijdens de verkiezingen en geprobeerd de buffer van de polder tot de nieuwe huizen uit te breiden naar 300 meter. Helaas is dit niet gelukt. Wel konden we door onze collegedeelname bewerkstelligen dat het plan is aangepast: de buffer is 8 tot 15 meter vergroot ten gunste van de vogels, de bebouwing is aangepast (lager gemaakt), het gebied wordt beter beschermd tegen predatoren, de zuidelijke aanvliegroute blijft open en elders wordt het vogelweidegebied De Waard sneller en beter ingericht ter compensatie van de Hounspolder. Zonder deze inbreng van GBL zou er niks zijn veranderd aan de plannen. We hopen dat hiermee de Hounspolder beter bestand is tegen de bouw van De Hem.