Greate-Kritewei in Wergea moet veiliger!

GBL’ers Christiaan Okkema, Riemy Spithoff en Auke Kleefstra hebben geflyerd in Wergea. Daar wil GBL aandacht vragen voor de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Greate-Kritewei. Dit is een grote wens van het dorp en past uitstekend in onze visie dat de dorpen via goede weg- en fietsverbindingen bereikbaar moeten zijn: veilige routes voor woon-werk-school- en recreatieverkeer! Er zijn 500 flyers verspreid die de inwoners voor hun raam kunnen hangen. Wilt u ook zo’n flyer annex raamposter? Mail dan naar info@gemeentebelangenleeuwarden.nl of bel/app naar 06 44 910 537