Je veilig voelen in de gemeente

Gemeentebelangen Leeuwarden wil dat iedereen zich overal in de gemeente veilig voelt. Dat betekent dus dat iedereen zich als een goed burger tegenover zijn medeburgers gedraagt. Wie dat niet wil of doet, wordt daarop aangesproken en zo nodig bestraft.  

Het spreekt voor zich dat u en uw eigendommen worden beschermd. De gemeente, in samenhang met de politie, kan dat in deze tijd echter niet altijd alleen. Van burgers mag verwacht worden dat zij hun ogen en oren openhouden en een steentje bijdragen aan het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Sociale controle wordt zo sociale betrokkenheid.

Gemeentebelangen Leeuwarden wil een streng beleid tegen drugsdealers/gebruikers. Het hoeft geen betoog dat excessen  en agressief gedrag vaak mede veroorzaakt worden door het gebruik van hard- en softdrugs en/of overmatig alcoholgebruik.

Ook uit oogpunt van gezondheidszorg en jeugdbeleid (het weggooien van kansen op een goede toekomst) moet het gebruik van (soft)drugs en (overmatig) drankgebruik door jongeren worden tegengegaan. Het aantal coffeeshops en de openingstijden daarvan wil Gemeentebelangen Leeuwarden inperken.

‘Overmatig drugs en drankgebruik door jongeren moet worden tegengegaan’

Gemeentebelangen Leeuwarden wil geluidsoverlast van evenementen in de openlucht in nachtelijke uren voorkomen. Het aantal festivals in de open lucht neemt toe. Dat is op zich een goede ontwikkeling. Maar om draagvlak hiervoor te houden moeten er strengere regels komen om overlast voor anderen te voorkomen. Gemeentebelangen wil daarom dat de festivals op zondag t/m donderdag (dagen waarop een werkdag volgt) om 23.00 uur en op vrijdag en zaterdag om 24.00 uur het geluidsniveau terugbrengen naar achtergrondniveau. Schade als gevolg van festivals wordt verhaald op de organisator(en). De gemeente ziet toe op handhavingsmogelijkheden ter plaatse. 

De seksbranche blijft geconcentreerd bij de Weaze. De gemeente Leeuwarden tolereert geen uitbuiting en mensenhandel.  

Helaas worden we steeds vaker geconfronteerd met geweld als gevolg van intolerantie t.o.v. andersdenkenden of andersgeaarden. Dat is onacceptabel. Opsporing van daders heeft altijd een hoge prioriteit, maar hier in het bijzonder. 

‘Wie regels stelt, moet ook bereid zijn middelen vrij te maken om de naleving van die regels te controleren’

In heel de wereld wordt men geconfronteerd met terreurdaden van voornamelijk geradicaliseerde moslims. Ook in Leeuwarden moeten we alert zijn op aanslagen en radicalisering. 

Door goede voorlichting kan veel leed en ellende voorkomen worden. De gemeente stimuleert voorlichting op het gebied van drank, drugs, omgaan met geld, seksuele diversiteit, seksueel geweld, loverboys, omgang met sociale media, etc. Eén en ander wel in overleg, samenhang en afstemming met hierbij betrokken organisaties, verenigingen en scholen. Hiermee kunnen negatieve tendensen vroegtijdig worden onderkend en kan (extra) voorlichting en controle op het juiste moment worden ingezet. 

Wie regels stelt, moet ook bereid zijn middelen vrij te maken om de naleving van die regels te controleren. Het controleren moet echter altijd tot doel hebben het naleven van regels en niet het verkrijgen van inkomen voor de gemeente. 

 

 

Neem contact op

Onze thema’s

Cultuur

Jeugd en onderwijs

Economie en toerisme

Zorg en welzijn

Werk en inkomen

Wonen

Bereikbaarheid

Dienstverlening en bedrijfsvoering

Politiek bestuur

Veiligheid, openbare orde en handhaving

Sport

Ruimtelijke ordening

Milieu en energie

Woon- en leefomgeving

Financiën

Wil je meer weten?