Een verbeterde verkeersafwikkeling

Gemeentebelangen Leeuwarden vindt dat er ​een onderzoek moet komen naar een derde ontsluitingsweg bij de Hemrik, aan de zuid/oostkant van de stad om de verkeersafwikkeling te vergroten, te versnellen en om de verkeersdruk op de binnenring te verkleinen.

Neem contact op

Onze standpunten

Geen windmolenparken en grote zonnepanelenvelden

Alleen nieuwbouw als het echt nodig is

Een derde ontsluitingsweg vanuit de Hemrik

Een veilig en prettig leefklimaat in de gemeente

Meer groen in en rondom steden en dorpen

Een transparanter en beter begrijpbaar financieel beleid

Betere kansen voor agrariërs, ook in de toekomst

Een binnenstad met een divers winkelaanbod

Verbetering van veiligheid en doorstroming verkeer binnenstad Leeuwarden

Een openluchtzwembad in Leeuwarden