AZC/ROL in Leeuwarden – een terugblik –

Op 25 januari 2023 heeft een meerderheid in de gemeenteraad gestemd vóór de vestiging van een AZC, oftewel ROL (Regionale Opvang Locatie), op locatie Tuin! aan de Troelstraweg bij de vliegbasis. Dit besluit kwam, ondermeer door de beoogde locatie, niet zonder slag of stoot tot stand. GBL heeft uiteindelijk vóór gestemd. Hieronder een korte terugblik op onze overwegingen en keuzes daarin.

GBL wil graag mooie en goede dingen voor de stad doen. We zijn vereerd dat we dit sinds 2022 voor het eerst kunnen doen als lid van de coalitie. Zo konden we meeschrijven aan het coalitieprogramma en hebben we meer kans gekregen om zaken uit ons verkiezingsprogramma waar te maken.

Soms moet je als politieke partij ook je verantwoordelijkheid nemen en beslissingen onderschrijven waar niet iedereen blij van wordt. Het moge duidelijk zijn dat omwonenden van de Troelstraweg niet stonden te springen om een ROL in hun achtertuin.

Als politieke partij moet je echter niet alleen dat specifieke belang, maar ook het algemeen belang in het oog houden. En dat is wat Gemeentebelangen de afgelopen maanden geprobeerd heeft te doen. En dat is geen gemakkelijke weg geweest.

Het beleid rond het al dan niet toelaten van asielzoekenden, en de hoeveelheid daarvan, wordt in ons land door de Rijksoverheid bepaald. En de Rijksoverheid is daarbij ook weer gebonden aan afspraken die op Europees niveau zijn gemaakt. In ons verkiezingsprogramma hebben we opgenomen dat we vinden dat de gemeente Leeuwarden daarin zijn aandeel zou moeten nemen. Dat staat los van wat je vindt van het opvangen van asielzoekers, want die vraag moet op landelijk niveau, bij de tweede kamer verkiezingen, beantwoord worden door het uitbrengen van uw stem. Het algemeen belang bestaat dus uit het bijdragen aan het oplossen van het asielprobleem, zodat hier toegelaten vluchtelingen niet meer op straat hoeven te slapen.

Met dit uitgangspunt in het achterhoofd, moesten wij als GBL nog een andere belangrijke vraag beantwoorden: vinden we locatie Tuin!, zo vlak naast de vliegbasis, een geschikte plek voor een ROL? Nee, het is niet de meest ideale plek, maar GBL vond het van alle opties die onderzocht zijn, wel de meest geschikte.

Op het eerste gezicht is het erg raar om asielzoekers vlakbij een militair vliegveld te plaatsen. Ook dat argument heeft bij ons zwaar gewogen. Echter, als we dan van het COA en van Vluchtelingenwerk horen dat de meeste asielzoekers daar geen problemen mee hebben, het hebben van een veilige plek het allerbelangrijkst voor hen is, en het COA aangeeft mensen elders te plaatsen die hier wel problemen mee hebben, dan moeten we daar ook vertrouwen in hebben.

En als je dan voor omwonenden deze niet leuke beslissing hebt genomen, dan moet je op z’n minst proberen maximaal aandacht te hebben voor de bezwaren van de omwonenden.

Dat betekent dat we samen met de omwonenden willen kijken naar een upgrade voor de omgeving, waarbij in ieder geval de verkeersveiligheid aandacht moet krijgen. En er moeten goede afspraken worden gemaakt over de veiligheid op straat. Een motie met die strekking hebben wij daarom gesteund.

Ook wilde GBL de 27 extra woningen die er bovenop de 450 plekken voor asielzoekers gepland stonden, schrappen. Zo ontstaat er betere ruimtelijke kwaliteit van de omgeving met als gevolg een beter welzijn van de bewoners en minder overlast voor de omgeving. De bewoners van de Troelstraweg en andere omwonenden hadden in onze ogen terecht aangegeven zich zorgen te maken over het grote aantal mensen dat de locatie zal gaan bewonen. Een motie om de 27 extra woningen te schrappen hebben wij daarom ook mede ingediend.

Maar het belangrijkste is dat we in gesprek moeten blijven met de direct omwonenden, om maximaal aandacht te hebben voor hun bezwaren. Te denken valt bijv. aan de familie Nyenhuis, die er straks middenin komt te zitten. Met hen moet worden gekeken naar een passende oplossing. Een motie die daartoe oproept hebben wij daarom ook mede ingediend.

Kortom, al met al een moeilijke beslissing waarbij we niet over één nacht ijs zijn gegaan. Wij hopen onze kiezers hiermee te hebben uitgelegd waarom en hoe we zijn gekomen tot onze steun voor een ROL op locatie Tuin! aan de Troelstraweg bij de vliegbasis.