Sikko Klaver voorgedragen als lijsttrekker Gemeentebelangen

Nu de huidige fractieleider van Gemeentebelangen Gijs Jacobse aangegeven heeft na de verkiezingen van 2022 niet terug te willen keren in de gemeenteraad (zie elders op deze website) is het bestuur op zoek gegaan naar een nieuwe lijsttrekker en is verheugd Sikko Klaver daarvoor te kunnen voordragen!

Sikko is in 2013 bij GBL gekomen. Van 2014-2018 was hij raadslid van Gemeentebelangen Leeuwarderadeel en sinds 2018 is hij raadslid van Gemeentebelangen Leeuwarden.

Sikko woont in Stiens en is daar ondernemer/assurantie-adviseur en reeds zo’n 40 jaar voetbalbestuurder.

Fractie en bestuur hebben er alle vertrouwen in dat onder het fractievoorzitterschap van Sikko Klaver Gemeentebelangen Leeuwarden een belangrijke rol van betekenis kan blijven spelen binnen de Leeuwarder gemeenteraad.