Veiligheid, openbare orde en handhaving

GBL wil dat iedereen zich overal in de gemeente veilig voelt. Dat betekent dus dat iedereen zich als een goed burger gedraagt. Wie dat niet doet, wordt daarop aangesproken en zo nodig bestraft. Het spreekt voor zich dat u en uw eigendommen worden beschermd. De gemeente kan dat echter niet alleen. Van burgers mag verwacht worden dat ze hun steentje bijdragen aan het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Sociale controle wordt zo sociale betrokkenheid.

GBL wil een streng beleid tegen drugsdealers/gebruikers en al dan niet onder invloed van alcohol of (soft)drugs verkerende overlastgevers.

Uit oogpunt van veiligheid maar ook uit oogpunt van gezondheidszorg en jeugdbeleid (het weggooien van kansen op een goede toekomst) moet het gebruik van (soft)drugs en (overmatig) drankgebruik door jongeren worden tegengegaan. Het aantal coffeeshops en de openingstijden daarvan wil GBL inperken. GBL is tegen plannen om de vestiging van coffeeshops buiten de binnenstad toe te staan. Met de omliggende gemeenten in Fryslân moeten er afspraken gemaakt worden over toelatings-en sluitingstijden voor de horeca. We zijn geen voorstander van onbeperkte openingstijden voor de drankhoreca. Het coma-zuipen wordt tegengegaan. GBL wil geluidsoverlast van evenementen in de openlucht in nachtelijke uren voorkomen. Het aantal festivals in de open lucht neemt toe. Dat is op zich een goede ontwikkeling. Maar om draagvlak hiervoor te houden moeten er strengere regels komen om overlast voor anderen te voorkomen. Gemeentebelangen wil daarom dat de festivals op zondag t/m donderdag (dagen waarop een werkdag volgt) om 23.00 uur en op vrijdag en zaterdag om 24.00 uur het geluidsniveau terugbrengen naar achtergrondniveau. Schade als gevolg van festivals wordt verhaald op de organisator(en). De gemeente ziet toe op handhavingsmogelijkheden ter plaatse. De sexbranche blijft geconcentreerd bij de Weaze. De gemeente Leeuwarden tolereert geen uitbuiting en mensenhandel. Helaas worden we steeds vaker geconfronteerd met geweld als gevolg van intolerantie t.o.v. andersdenkenden of andersgeaarden. Dat is niet acceptabel. Opsporing van daders heeft altijd een hoge prioriteit, maar hier in het bijzonder.

In heel de wereld wordt men geconfronteerd met terreurdaden van voornamelijk geradicaliseerde moslims. Ook in Leeuwarden moeten we alert zijn op aanslagen en op radicalisering. Door goede voorlichting kan veel leed voorkomen worden. De gemeente stimuleert voorlichting op het gebied van, drank, drugs, omgaan met geld, seksuele diversiteit, seksueel geweld, loverboys, omgang met sociale media, etc. Eén en ander wel in overleg met betrokken organisaties, verenigingen en scholen zodat het kan plaatsvinden op het juiste moment en zonder grote regeldruk.

Wie regels stelt, moet ook bereid zijn middelen vrij te maken om de naleving van die regels te controleren. Het controleren moet echter altijd tot doel hebben het naleven van regels en niet het verkrijgen van inkomen voor de gemeente.