Ontwikkeling Cambuur – WTC

 

In de laatste raadsvergadering voor het vakantiereces heeft de gemeenteraad ingestemd met de nieuwe plannen voor het WTC-gebied, Vorig jaar had de raad al ingestemd met het voornemen hier een leisurepark toe te staan met daarin/daarbij een nieuw stadion voor BV Cambuur-Leeuwarden. Deze plannen moesten aangepast worden omdat de private partijen er niet uit kwamen. Belangrijkste wijziging is dat het parkeren gratis wordt en dat voor de financiering daarvan nu een aanvraag bij de provincie ligt. Voor Gemeentebelangen was vooral van belang dat het ontwikkelkader, waarin staat welke soort winkels/bedrijven er mogen komen onverkort van kracht bleef. Nadat de wethouder dat had toegezegd kon ook Gemeentebelangen instemmen met voortgang van het project. We zullen de verdere uitwerking, en de gevolgen voor vooral de omwonenden en de aantrekkelijkheid van de binnenstad kritisch blijven volgen.