• Waar zijn hier de prullenbakken?

  mei 30, 2020

  Gemeentebelangen Leeuwarden vindt dat een schone gemeente –en zeker de natuurgebieden daarin- – van essentieel belang zijn voor een gezonde en prettige leefomgeving. Hoewel iedere burger daar zeker ook zelf verantwoordelijkheid bij draagt en daaraan kan bijdragen is het (helaas) soms nodig dat de gemeente het schoonhouden van de omgeving faciliteert door het plaatsen van…

  Lees meer
 • Blijven werken aan veiligheid Europaplein

  mei 30, 2020

  Vorig jaar stelde de fractie van Gemeentebelangen Leeuwarden schriftelijke vragen over de veiligheid van het fietsverkeer in de fietstunnels onder het Europaplein. Fietsers uit diverse richtingen kunnen elkaar niet of pas veel te laat waarnemen waardoor regelmatig gevaarlijke situaties en botsingen ontstaan, soms met letsel tot gevolg. In de beantwoording zegde het college toe onderzoek…

  Lees meer
 • PvdA-raadslid Andries Ekhart overleden

  mei 24, 2020

  Het bericht dat ons collega-raadslid en oud-wethouder van de PvdA, Andries Ekhart, zo plotseling is overleden heeft ons diep geraakt. We hebben Andries ervaren als een prettige en vaak vrolijke collega die, mede dankzij zijn jarenlange ervaring in de politiek, ook goed kon relativeren. We wensen zijn familie, vrienden en bekenden veel sterkte met dit…

  Lees meer
 • Leeuwarder Investeringsmaatschappij.

  mei 24, 2020

  Deze maatschappij moet als doel hebben het verstrekken van risicodragend kapitaal aan bedrijven in  Leeuwarden die in de kern gezond zijn maar door liquiditeitsproblemen als gevolg van Corona ten onder dreigen te gaan. De investeringsmaatschappij zelf moet zijn kapitaal krijgen van overheden maar ook van private investeerders die door het kopen van aandelen in de…

  Lees meer
 • Toegang Noorderbegraafplaats verbeterd

  april 6, 2020

  Dankzij initiatief van Riemy Spithoff van #GemeentebelangenLeeuwarden is het pad van de aula Noorderhof naar de Noorderbegraafplaats grondig opgeknapt. Het lag er dusdanig slecht bij, dat een rouwstoet over de Sem Dresdenstraat moest lopen, tussen het verkeer naar Westeinde. Riemy kaartte dit namens #GBL aan bij de gemeente. Die was na een schouw ter plekke…

  Lees meer
 • Uitnodiging discussiemiddag 28 februari 20

  februari 18, 2020

  Met een veilig gevoel de straat op De Seniorenvereniging Leeuwarderadeel organiseert in samenwerking met de fractie van Gemeentebelangen Leeuwarden een themabijeenkomst in het kader van de aanpak ter bestrijding van eenzaamheid onder de titel:  “Hoe kan de inrichting van de openbare ruimte bijdragen aan de ontmoeting.” Met andere woorden: wat kan de gemeente bijdragen aan…

  Lees meer
 • Kletsefeart aansluiten op Feinsumerfeart

  februari 18, 2020

  De fractie van Gemeentebelangen Leeuwarden denkt dat het verlenging van de Kletsefeart, zodat deze aansluit op de Feinsumerfeart (en daarmee ook op de elfstedenroute), een goede aanvulling zou zijn op de reeds elders in de gemeente Leeuwarden gerealiseerde mogelijkheden voor de watersport. Goede en aantrekkelijke vaarwegen zijn goed voor het watertoerisme en daarmee ook voor…

  Lees meer