• Sikko Klaver voorgedragen als lijsttrekker Gemeentebelangen

  september 25, 2021

  Nu de huidige fractieleider van Gemeentebelangen Gijs Jacobse aangegeven heeft na de verkiezingen van 2022 niet terug te willen keren in de gemeenteraad (zie elders op deze website) is het bestuur op zoek gegaan naar een nieuwe lijsttrekker en is verheugd Sikko Klaver daarvoor te kunnen voordragen! Sikko is in 2013 bij GBL gekomen. Van…

  Lees meer
 • Gijs Jacobse niet terug in Leeuwarder raad.

  juli 1, 2021

  Gijs Jacobse, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Leeuwarden, heeft besloten na de verkiezingen van maart 2022 niet  terug te keren in de gemeenteraad van Leeuwarden. Gijs Jacobse werd in 1982 actief in de Leeuwarder Politiek en zat van 1989-1990 even in de gemeenteraad namens het CDA. In 1993 richtte hij de Nieuwe Leeuwarder Partij (thans Gemeentebelangen Leeuwarden)…

  Lees meer
 • Schaaf wacht leegstandsbeheer.

  juni 6, 2021

  Nadat PvdA en GroenLinks hadden aangegeven Schaaf niet meer als laagdrempelig muziekcentrum te willen behouden was het vonnis eigenlijk al geveld. De afgelopen decennia, en ook nog bij de laatste verkiezingen in 2017 kozen PvdA en GroenLinks nog voluit voor het muziekcentrum maar in de loop van de afgelopen vier jaar werd steeds duidelijker dat…

  Lees meer
 • Moet groen nog wijken voor woningbouw?

  maart 15, 2021

  Volgens CBS en Primos zal het aantal huishoudens in de gemeente Leeuwarden ergens tussen 2030 en 2035 gaan krimpen. Tot die top bereikt is zal het aantal huishoudens nog met rond 1350 (Primos) en 3200 (CBS) toenemen. De geplande hoeveelheid te bouwen woningen in die periode ligt rond de 12.000 waarvan rond 8.000 in bestaand…

  Lees meer
 • Opmaat naar gemeenteraadsverkiezingen

  maart 13, 2021

  Het bestuur van Gemeentebelangen Leeuwarden (GBL) heeft zich ten doel gesteld om in maart 2022 het aantal raadsleden weer te verdubbelen. Daarom is het belangrijk al vroeg te starten met de voorbereidingen. De gemeente Leeuwarden verdient een sterke lokale partij die opkomt voor de belangen voor alle inwoners van de stad Leeuwarden en omliggende dorpen.…

  Lees meer
 • Waarom geheimzinnigheid over rapport?

  februari 23, 2021

  In “Te Gast” van de Leeuwarder Courant van 10 december jl. schreef PvdA-wethouder Hein de Haan dat woningbouw bij De Hem ten zuiden van Goutum het daar gelegen weidevogelgebied Hounspolder “niet bijt”. De realiteit is echter anders. Volgens het rapport van het gerenommeerde ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga (A&W) is de Hounspolder nog één van…

  Lees meer
 • Gemeente droomt en burger ligt wakker.

  januari 16, 2021

  Dat schrijft Gijs Jacobse, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Lwd, op zijn weblog Grimlachjes. De gemeenteraad begint het jaar met o.a. de gemeentelijke visie op toerisme. Het staat weer vol van plannen en ambities. Voor een deel wordt er weer extra geld vrijgemaakt. Dat is dan voor wat het college meestal “de basis op orde” noemt (wat…

  Lees meer
 • Raad kiest in meerderheid toch voor Diftar

  december 12, 2020

  Het kan u niet ontgaan zijn: m.i.v. 2022 wordt Diftar ingevoerd in de gemeente Leeuwarden. Gemeentebelangen was tegen. Omdat het in ons verkiezingsprogramma staat en we het dus onze kiezers beloofd hebben, maar ook omdat we het geen goed plan vinden. Let wel, ook wij zijn voorstanders van het verlagen van de hoeveelheid kilo’s afval…

  Lees meer
 • Burger proefkonijn bij energietransitie

  oktober 17, 2020

  Zoals u weet is #GBL altijd kritisch geweest op het snel afkoppelen van woningen van het aardgasnet. Het lijkt ons verstandiger dit pas te doen als de kinderziektes uit de alternatieven zijn en deze grootschalig, en dus goedkoper, op de markt verschijnen. Daarnaast is waterstof als energiedrager in opkomst en zouden wij die mogelijkheid veel…

  Lees meer
 • Honden- en toeristenbelasting geen nieuwe melkkoeien.

  augustus 30, 2020

  De honden- en toeristenbelasting zijn in Leeuwarden zgn. doelbelastingen. Dat wil zeggen dat ze gebruikt worden om de kosten van voorzieningen voor honden respectievelijk toeristen te betalen. Natuurlijk wil niemand graag belasting betalen maar op zichzelf is het niet onredelijk dat de hondenbezitter of de toerist meebetaalt aan die voorzieningen. Nu wil het college echter…

  Lees meer
1 2