Gemeenteraad tikt college op vingers

De motie van Gemeentebelangen, ingediend met VVD, CU, FNP en 058, om de raad in het vervolg bij overschrijdingen van budgetten sneller te informeren werd door alle partijen met uitzondering van D66 ondersteund. De motie was ingediend naar aanleiding van het feit dat het college bewust de tekorten rond het evenement “De Reuzen” niet direct aan de gemeenteraad had gemeld. Het ging in het debat dus niet over CH2018 of het evenement zelf maar om het politieke proces daarachter.  De gemeenteraad hecht aan tijdige informatie omdat ze zo haar budgetterende- en controlerende taak kan uitoefenen.

Voor het bericht in de LC hierover klik hier:

Pijnlijke tik op vingers voor college Leeuwarden om kostenoverschrijding Reuzen