Zalen Schaaf blijft behouden

Samen met GroenLinks, PvdA, FNP en Lijst058 heeft Gemeentebelangen een motie ingediend die uitspreekt dat, gelet op de historie, de betrokkenheid van vele Liwwadders en de potentie van het gebouw, behoud van Zalen Schaaf van belang is.  Verder wordt in de motie het college opgeroepen naar bestemmingen te kijken maar de mogelijkheid tot sloop te laten vervallen. De motie is door de raad aangenomen. Voor Gemeentebelangen is met name het historisch belang van dit oude Stadstheater van belang. Met name ook het behoud van de binnenkant van het gebouw is belangrijk. De fractie van Gemeentebelangen pleit er dan ook voor om het gebouw nu op te nemen op de lijst van gemeentelijke monumenten