Actie voor subsidie voor regentonnen

Schaf met korting een regenton aan, gebruik regenwater voor je tuin en bespaar zo op drinkwater en op je waterrekening! #GemeentebelangenLeeuwarden heeft het college gevraagd of ze bereid zijn een regentonnenactie te organiseren, net zoals in veel andere gemeenten al het geval is. Gemeente, laat je van je groene kant zien!

Datum: 15 mei 2019

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente Leeuwarden.

Onderwerp: actie regentonnen

De droogte van het afgelopen jaar heeft de noodzaak om zuinig om te gaan met water nog eens stevig op de agenda gezet. Niet alleen grote en ingrijpende maatregelen maar ook kleine maatregelen kunnen bijdragen aan het bewust omgaan met water en het beperken ervan.

In veel gemeenten stimuleert men de burgers tot het aanschaffen van een eigen regenton. Meestal in de vorm van een bijdrage in de aanschafkosten. Zo starten de gemeenten Ten Boer en Groningen op hun jaarlijkse bloemenmarkt hun actie om inwoners te stimuleren een regenton aan te schaffen. Een promotieteam in regentonnen loopt dan over de bloemetjesmarkt om aandacht te vragen voor het gebruik van regenwater en regentonnen. Inwoners van beide gemeenten krijgen bij vrijwel alle bouwmarkten en tuinwinkels in de stad direct €17,50 korting bij inlevering van de bon in de speciale folder. Maar ook andere gemeenten kennen acties op dit gebied zoals Uden waar de regentonactie in samenwerking met 21 deelnemende bedrijven een groot succes was . Van 17 oktober t/m 17 november 2018 zijn in die regio 659 regentonnen met een kortingsbon van €20 verkocht. Dit betekent dat minstens 118.000 liter regenwater door inwoners voortaan wordt opgevangen voor hergebruik. Ook de gemeente Leeuwarden heeft in het verleden een regentonnenactie gehad.

Voelt u al nattigheid? Het is voor ons reden om u de volgende vragen voor te leggen.

  1. Bent u op de hoogte van campagnes en acties van de gemeenten Groningen, Uden en anderen?
  2. Bent u met ons van mening dat het stimuleren van het hebben van een eigen regenton bijdraagt aan de bewustwording van het waterprobleem en (een kleine) bijdrage levert aan het oplossen / beperken daarvan?
  3. Bent u bereid een dergelijke actie ook in de gemeente Leeuwarden (weer) te organiseren?

Wij verwachten dat u deze vragen binnen de gestelde termijn kunt beantwoorden.

Met vriendelijke groet, namens de fractie van Gemeentebelangen Leeuwarden,

Gijs Jacobse

Sikko Klaver