wethouder WMO onder curatele

Op 16 januari vond in de gemeenteraad het debat plaats wat op verzoek van Gijs Jacobse van Gemeentebelangen was aangevraagd. Het werd bijna een déjà vu van 19 december. De twijfels over de wethouder werden niet weggenomen, ook niet bij de coalitiepartijen. Aan het eind van de avond concludeerde Gijs Jacobse dan ook teleurgesteld te zijn. De wethouder moest, op last van de PvdA, beloven iedere 2 weken de raad te informeren over de voortgang van het WMO dossier. Hij wordt daarmee als het ware onder curatele gesteld. Dit is 1 stap verwijderd van een motie van wantrouwen, maar hij krijgt hiermee wel een laatste kans. Gemeentebelangen hoopt dat de omvorming van de WMO alsnog tot een goed einde komt en dat de mensen waar het uiteindelijk om gaat hiervan niet de dupe worden! Gemeentebelangen heeft dit altijd goed voor ogen gehouden en zal dat ook de komende tijd blijven doen.

dit schreef de LC er over: