Raad boos over besteding toeristenbelasting.

Nog maar kort na de frontale botsing over de WMO kwam vrijwel de gehele raad weer in conflict met wethouder Herwil van Gelder (GroenLinks). De wethouder had, zonder overleg met de gemeenteraad, de kaders die de raad meegegeven had bij de invoering van de toeristenbelasting volstrekt genegeerd. En dat viel niet goed bij de meerderheid van de gemeenteraad.  In de motie bij de MTR 2016 die de grondslag vormde voor de invoering van de toeristenbelasting was, mede op nadrukkelijk aandringen van Gemeentebelangen, bepaald dat de opbrengst ten goede zou moeten komen aan fysieke toeristische voorziening (sanitaire voorzieningen, verwijsborden, bankjes en zaken als bijvoorbeeld gratis WIFI). Voorzieningen die (vrijwel) het hele jaar gebruikt kunnen worden door de toeristen die er ook voor betalen via de toeristenbelasting. Nadrukkelijk dus niet voor evenementen. Die zijn tijdelijk en worden al uit andere bronnen gesubsidieerd. Diverse keren is dat ook door de raad aangeven en had het college aangegeven dat te zullen volgen. De gemeenteraad was dus ook stomverbaasd toen bleek dat verantwoordelijk wethouder Herwil van Gelder toch het grootste gedeelte van de opbrengst wil besteden aan evenementen. Bij motie sprak de raad daarop uit dat dit in stevig contrast was met motie en raadsbrief rond invoering en dat het geld besteed moet worden conform de doelstelling die ten grondslag aan de invoering lag. De motie verzocht het college om in overleg met betrokken bedrijfsleven en vertegenwoordigende organisaties van toeristen in 2020 te komen met een bestedingsplan dat recht doet aan de kaders zoals door de raad bij de invoering van de toeristenbelasting bepaald.