Blijven werken aan veiligheid Europaplein

Vorig jaar stelde de fractie van Gemeentebelangen schriftelijke vragen betreffende de veiligheid van het fietsverkeer in de fietstunnels onder het Europaplein. Fietsers uit diverse richtingen kunnen elkaar niet of pas veel te laat waarnemen waardoor regelmatig gevaarlijke situaties en botsingen ontstaan, soms met letsel tot gevolg. In de beantwoording zegde het college toe onderzoek te doen naar de situatie en op basis daarvan te bepalen of en welke maatregelen er noodzakelijk zouden kunnen zijn. Helaas werd daar nooit meer iets van vernomen. Reden voor Riemy Spithoff van Gemeentebelangen om bij de gemeente wederom aan de bel te trekken. Afgelopen week nam Riemy met een ambtenaar van de gemeente Leeuwarden een kijkje ter plekke. Deze onderkende de gevaarlijke situatie en zegde toe spiegels op te hangen en de belijning te verbeteren. Ook werd er, op verzoek van dhr. Mylius van de Friesche Motorclub, gekeken naar de situatie voor motorrijders op het plein. Ook daar zal de gemeente bekijken wat de mogelijkheden zijn om de veiligheid voor motorrijders te verbeteren.

“Er gebeuren nog steeds teveel ongelukken op het vernieuwde Europaplein. Gemeentebelangen hoopt dat met de te nemen maatregelen het plein weer wat veiliger wordt”, aldus Riemy Spithoff.