Leeuwarder Investeringsmaatschappij.

Deze investeringsmaatschappij moet als primair doel hebben het verstrekken van risicodragend kapitaal aan ondernemingen in  de gemeente Leeuwarden die op zich gezond zijn maar door liquiditeitsproblemen als gevolg van Corona ten onder dreigen te gaan. De investeringsmaatschappij zelf moet zijn kapitaal krijgen van overheden maar ook van private investeerders die door het kopen van aandelen in de investeringsmaatschappij naast een redelijk rendement willen investeren in het Lokale bedrijfsleven en daarmee in de Leeuwarder samenleving. Voor de begroting van de gemeente Leeuwarden zijn de effecten beperkt. De gemeente leent voor haar aandelenpakket op de kapitaalmarkt en de last daarvan (rente) moet worden gedekt door (toekomstige) rendementen van de investering. Wel moet de gemeente rekening houden met het risicoprofiel, maar door de investeringen te spreiden kan dit beheerst worden. De gemeente heeft op dit moment haast geen instrumenten om het lokale bedrijfsleven in deze crisis te steunen. Met dit nieuwe instrument van een Leeuwarder Investeringsmaatschappij komt er een nieuw instrument om het lokale bedrijfsleven te ondersteunen waar dit nodig, maar ook economisch/financieel, verantwoord is. Gemeentebelangen heeft het college van Leeuwarden gevraagd om de mogelijkheden om te komen tot een Leeuwarder investeringsmaatschappij te onderzoeken.

voor de volledige vragen klik hier 

Foto door Kaboompics .com via Pexels