Toegang Noorderbegraafplaats verbeterd

Op initiatief van Riemy Spithoff is het pad van de aula Noorderhof naar de Noorderbegraafplaats opgeknapt. Het lag er dusdanig slecht bij, dat een rouwstoet over de Sem Dresdenstraat moest lopen, tussen het verkeer naar Westeinde. Riemy kaartte dit namens #GBL aan bij de gemeente. Die was na een schouw ter plekke snel overtuigd van de noodzaak en is afgelopen donderdag al begonnen met verbreden, verhogen en herstraten van het pad.
Riemy en de Noorderhof danken de gemeente voor de voortvarende aanpak, zo ligt er nu weer een veilig en respectvol laantje richting de begraafplaats.

Op 6 april begon men gelijk met de werkzaamheden

Riemy Spithoff van Gemeentebelangen Leeuwarden nam over het achterstallig onderhoud van de toegang tot de Noorderbegraafplaats contact op met de beheerders van de begraafplaats. Samen maakten ze een plan om de route van een begrafenisstoet vanaf de aula naar de begraafplaats gebruiksvriendelijker te maken. De stoet maakte vaak gebruik van de rijbaan omdat het trottoir niet gebruiksvriendelijk was en er veel obstakels in het voetpad zaten. De rijbaan is echter daarvoor niet geschikt door het verkeer daar.

Daarom deden ze bij de gemeente drie verzoeken:

1. Verlengen platau Magere Weide, zodat de dragers gemakkelijker het trottoir kunnen betreden

2. Herstraten tegels en wegnemen boomwortels

3. Verwijderen van te groot geworden groen en verbreden van het trottoir.

Na contact met het college is er direct een ambtenaar komen kijken en die was ook overtuigd van de noodzaak van de werkzaamheden. Vandaag 6 april zijn de werkzaamheden begonnen.