Uitnodiging discussiemiddag 28 februari 20

Met een veilig gevoel de straat op

De Seniorenvereniging Leeuwarderadeel organiseert in samenwerking met de fractie van Gemeentebelangen Leeuwarden een themabijeenkomst in het kader van de aanpak ter bestrijding van eenzaamheid onder de titel:

 “Hoe kan de inrichting van de openbare ruimte bijdragen aan de ontmoeting.”

Met andere woorden: wat kan de gemeente bijdragen aan de verbeteringen van ontmoetingsplaatsen en activiteiten voor de inwoners van oud Leeuwarderadeel. U moet hierbij denken aan vragen als: zijn looproutes wel veilig, zijn er rustplaatsen(bankjes) waar je even bij kunt komen of een praatje kunt maken met andere mensen. Zijn er genoeg plaatsen waar je je hond uit kunt laten en zo kennis kunt maken met andere hondenbezitters.

Het doel is om veilige, goed bereikbare plekken te creëren waar men elkaar kan ontmoeten.

Om dit te realiseren hebben we natuurlijk de politiek nodig. De raadsleden willen graag van u horen hoe de openbare ruimte veilig en gebruiksvriendelijk kan worden ingericht.

Kunnen we de openbare ruimte zo inrichten dat u met een prettig gevoel op straat loopt, naar het dorpshuis wandelt of ’s avonds nog een blokje om gaat?

De middag start met een korte inleiding door Jorrit Albers, economisch geograaf en projectmedewerker. Daarna volgt een gesprek gericht op het doen van suggesties en aanbevelingen aan de gemeenteraad. Na afloop kunt u met de raadsleden in gesprek.

U bent van harte welkom 28 februari 2020 om 14.30 uur in de Skalm te Stiens.