Fractie komt met1000 bomenplan

Bomen spelen een belangrijke rol bij het oplossen van een aantal klimaatproblemen. Daarom een 1000 bomenplan

  1. Inleiding; Het belang van bomen.

Door de massale bomenkap in het Tropisch Regenwoud worden we herinnerd aan hoe wij voor onze welvaart grote delen groen opgeofferd hebben, nog steeds opofferen en de  gevolgen die ontgroening van de aarde voor de leefbaarheid op die aarde kan en zal hebben.

De grote aandacht voor de gevolgen van  o.a. Fijnstof en Koolstofdioxide, met name ook in stedelijke gebieden. zet ons aan het denken over mogelijkheden om de gevolgen weg te nemen of in ieder geval te beperken.

Bomen kunnen daar een grote rol in spelen!

  • Bomen kunnen een positieve bijdrage leveren aan verbetering van de luchtkwaliteit. Bomen beperken de problemen met fijnstof, ze nemen koolstofdioxide op en leveren zuurstof.
  • Bomen kunnen een positieve bijdrage leveren bij het bestrijden van extreme hitte, droogte en regenval als gevolg van de klimaatverandering. Een boom geeft schaduw, beperkt de opwarming, beperkt de verdamping en uitdroging van de bodem. Bomen kunnen een rol spelen bij het tegen gaan van geluidsbelasting.
  • Bomen huisvesten, beschermen en voeden direct en indirect veel dieren.
  • Bomen zijn gewoon mooi.

 

  1. Leeuwarden en bomen.

In het stedelijk gebied is er zeker sprake geweest van ontgroening. Om ruimte te maken voor bouw, verkeer, maar ook om de onderhoudskosten te verminderen. Want de kosten van het onderhouden van groen zijn nu eenmaal hoger dan de onderhoudskosten van steen.

Het Leeuwarder beleid rond bomen is vooral om de kap van bomen te compenseren met nieuwe bomen. In de beleidsplannen wordt het belang van vergroenen onderkent, maar het blijft weinig concreet.

Daar wil Gemeentebelangen Leeuwarden met deze korte notitie verandering in brengen. We willen dat doen door steeds concrete stappen te zetten door concrete plannen. Het is tijd voor actie. We starten met een 1000- bomenplan.

 

  1. Het 1000 bomenplan van Gemeentebelangen Leeuwarden.

Gemeentebelangen Leeuwarden roept het college op om in de komende 4 jaar 1000 bomen (extra) geplant te krijgen.

Hoe stellen we ons dat voor.

  1. Een (extra) boom per (extra) woning.

De komende jaren wordt er nog flink gebouwd in onze gemeente. Het planten van extra bomen kan daar gelijk meegenomen worden. Uitgangspunt is voor iedere extra woning 1 extra boom.

  1. De groene school.

Peuterspeelzalen en scholen kunnen hun schoolpleinen vergroening door bomen. De boom zelf wordt kosteloos door, of namens, de gemeente ter beschikking gesteld.

 

  1. Hoe gaan we dat betalen.

Wat kost een boom?

Op internet zien we de volgende prijzen voor bomen. Het is een indicatie en niet meer.

Beuk per stuk                          € 25,- tot € 165,-

Eik per stuk                             € 15,- tot € 75,-

Sierappel per stuk                  € 25,- tot € 80,-

Kastanjeboom per stuk         € 40,- tot € 75,-

Esdoorn per stuk                    € 30,- tot € 75,-

 

We gaan uit van een gemiddelde van € 65

 

Financiering een (extra) boom per (extra) woning.

 

We gaan er van uit dat het hier om ongeveer 600 bomen zal gaan. De kosten van de extra bomen bij nieuwbouw worden verwerkt in de grondexploitatie. Dat kan leiden tot een zeer geringe stijging van de kavelprijs maar daar krijgt de koper dus wel iets voor terug!

 

Financiering De Groene School.

We gaan er van uit dat het hier om ongeveer 400 bomen zal gaan. Dat betekent 400 x 65 = € 26.000. Uitgaande van € 4000 uitvoeringskosten (het verwerken van aanvragen en afhandelen van de uitkering)  totaal € 30.000.  Daarvoor gaan we eerst kijken of er binnen de middelen voor duurzaamheid gelden aanwezig zijn. Mocht dat niet het geval zijn dan zullen we de gemeenteraad voorstellen dit te dekken uit het ISI.

 

Leeuwarden 24 oktober 2019

Fractie Gemeentebelangen Leeuwarden.