Kletsefeart aansluiten op Feinsumerfeart

De fractie van Gemeentebelangen Leeuwarden denkt dat het verlenging van de Kletsefeart, zodat deze aansluit op de Feinsumerfeart (en daarmee ook op de elfstedenroute), een goede aanvulling zou zijn op de reeds elders in de gemeente Leeuwarden gerealiseerde mogelijkheden voor de watersport. Goede en aantrekkelijke vaarwegen zijn goed voor het watertoerisme en daarmee ook voor de economie in Leeuwarden (en Fryslan) in zijn algemeenheid en voor Stiens e.o. in het bijzonder.

De Kletsefeart –een zij-arm van de in het Waling Dijkstrapark te Stiens doodlopende Stienservaart- eindigt c.q. loopt nu dood in nieuwbouwplan Steenslân in Stiens. Omdat het doodlopen vaarten zijn komt er geen pleziervaart in of langs het dorp. Immers wie stuurt zijn pleziervaartuig vanaf de Dokkumer Ee een doodlopende vaart in. En bewoners van Stiens, Britsum en omstreken kunnen geen ‘rondje varen’. Iedere keer is het ruim vier kilometer terug naar de Dokkumer Ee. Daarnaast moeten pleziervaartuigen vanuit Leeuwarden een heel eind om varen om naar de gemeente Waadhoeke te kunnen. Er zijn in het gebied tijdens de laatste raadsperiode van de gemeente Leeuwarderadeel nog mooie aanlegplaatsen gerealiseerd, maar om bovenstaande reden wordt daar nimmer gebruik van gemaakt.

Reeds in 2016 en 2017 heeft de verlenging van de Kletsefeart richting de Feinsumerfeart op initiatief van Gemeentebelangen Leeuwarderadeel de aandacht gehad in de raad van Leeuwarderadeel. Ook is er toen een eerste verkennend onderzoek uitgevoerd. Gemeentebelangen Leeuwarden hoopt, en vertrouwt erop dat er, nu de gemeente Leeuwarderadeel is opgegaan in de gemeente Leeuwarden, aandacht blijft voor het aansluiten van de Kletsefeart op de Feinsumerfeart. Via schriftelijke vragen heeft ze daarom aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd hoe zij aankijken tegen realisatie van het ontbrekende gedeelte van de gewenste vaarroute.

voor de schriftelijke vragen klik hier