Bouwkavels van 3000m2 niet van deze tijd

Een grote woningenbouwopgave, zorgvuldig en verantwoord omgaan met groen gaan niet samen met uitgifte absurd grote kavels (meer dan 3000m2) aan enkele mensen.daarom stemde de Fractie van Gemeentebelangen tegen het beeldkwaliteitsplan Blitseard Oost. Vooral de beoogde 3 schiereilanden van deelgebied de Parels roepen bij de fractie ongenoegen op. Op deze zogenaamde Parels is ruimte voor 3 maal 8 bouwkavels met een oppervlakte tot maar liefst 3400m2. Dat betekent dat wel heel veel groen wordt opgeofferd voor enkelen. Het feit dat afgesproken is dat Blitsaerd gereserveerd is voor bouwen in, wat men noemt, het duurdere segment kan volgens de fractie ook op andere manieren gerealiseerd worden. Zo is er ook veel behoefte aan uiterst luxe appartementen. Op die manier zouden er toch meer woningen gebouwd kunnen worden voor de doelgroep “welgestelden” en de verhouding aantal woningen – grond meer in balans zijn gekomen.