Het doel heiligde de middelen bij festivals.

Dat is voor Gemeentebelangen Leeuwarden de belangrijkste conclusie uit het onderzoek van de rekenkamer van de gemeente naar het vergunningenbeleid rond festivals in Leeuwarden.

Het rapport geeft in ieder geval weer dat we als fractie van Gemeentebelangen terecht het voortouw hebben genomen om via een motie de gemeenteraad voor te stellen dit onderzoek te doen. De vrijwel unanieme steun voor de motie (alleen lijst 058 was tegen) geeft ook aan dat de gemeenteraad haar controlerende taak hier actief heeft opgepakt. Doel was om lering te trekken. Dat wekt verwachtingen op het gebied van het omgaan met de aanbevelingen.

We kunnen niet anders concluderen dat onze zorgen terecht waren. De gemeente negeerde rechtelijke uitspraken uit het verleden bij het verlenen van nieuwe ontheffingen en deed er veel aan om beroep- en bezwaarmogelijkheden van getroffen burgers te belemmeren. Het lijkt of voor de gemeente het spreekwoord “het doel heiligt de middelen” leidend was. Dat dit (gedrag) voor een gemeentelijke overheid ongepast is staat voor ons als Gemeentebelangen als een paal boven water. Het tast het vertrouwen van de burger in de overheid, hier de gemeente, aan. Waar het gebrek aan vertrouwen in de overheid toe kan leiden zien we op dit (Corona)moment op meerder plaatsen.

Heel nadrukkelijk geeft de rekenkamer de spanning weer tussen het “politiek iets heel graag willen doorzetten” en “de rechten van betrokken burgers”. Want laten we wel zijn; de politiek van zorgen dat de festivals kostte wat kost doorgingen werd politiek, ook in de gemeenteraad, breed gedragen. Een, op verzoek van Gemeentebelangen, in mei 2017 gehouden debat in de raad over de nieuwe, door het college vastgestelde, beleidsregels rond geluid voor evenementen in de openlucht, liet daarover ons inziens geen misverstand bestaan. Eigenlijk wou men er niet eens over praten….

Het onderzoek is gedaan met het oog op het, waar mogelijk, verbeteren van het functioneren van de lokale overheid. We zijn benieuwd naar de reactie van het college en de voor de burgers waarneembare verbeteringen.