Burger proefkonijn bij energietransitie

Zoals u weet is #GBL altijd kritisch geweest op het snel afkoppelen van woningen van het aardgasnet. Het lijkt ons verstandiger dit pas te doen als de kinderziektes uit de alternatieven zijn en deze grootschalig, en dus goedkoper, op de markt verschijnen.

Daarnaast is waterstof als energiedrager in opkomst en zouden wij die mogelijkheid veel meer betrokken willen zien worden bij de keuzes voor verduurzaming. Waterstof heeft de toekomst, zo ziet ook ‘Europa’: vele tientallen miljoenen gaan worden geïnvesteerd in een omvangrijk waterstofproject in Noord Nederland.

De Gemeente Leeuwarden wed echter op één paard en zet vol in op geothermie. Dat dit zo zijn problemen geeft, weten we uit #Techum en blijkt nu ook in Purmerend: het gasloos-project ligt daar volledig stil. Er is een “waslijst aan tegenvallers” bij de overschakeling op een warmtenet. Zo vallen o.a. de kosten tegen, het combineren met andere werkzaamheden ligt ingewikkeld en de afstemming met woningcorporaties verloopt stroef. De proef met de wijk Overwhere-Zuid gold als “lichtend voorbeeld” maar ligt dus nu volledig stil.

Reden genoeg voor Riemy Spithoff en Sikko Klaver van Gemeentebelangen Leeuwarden om hierover vragen aan het college te stellen.

We willen niet dat onze inwoners proefkonijnen worden in een onzeker avontuur!