Raad kiest in meerderheid toch voor Diftar

Het kan u niet ontgaan zijn: m.i.v. 2022 wordt Diftar ingevoerd in de gemeente Leeuwarden. Gemeentebelangen was tegen. Omdat het in ons verkiezingsprogramma staat en we het dus onze kiezers beloofd hebben, maar ook omdat we het geen goed plan vinden. Let wel, ook wij zijn voorstanders van het verlagen van de hoeveelheid kilo’s afval per huishouden van 170 kg naar 100 kg, maar dat kan wat ons betreft ook door het optimaliseren van het huidige systeem.

Bij Diftar liggen nog vele risico’s op de loer. Het aantal afvaldumpingen zal toenemen, nog meer, terwijl het nu al een groot probleem is in de stad. Veel burgers, bijv. ouderen, minima en flatbewoners, hebben niet altijd de mogelijkheid om hun afval goed te scheiden. En niet iedereen heeft bij zijn inkopen de (financiële) mogelijkheden om te kiezen voor (vaak duurdere) afvalvrije en milieuvriendelijke verpakkingen.

Met name voor minima zal Diftar daarom duurder uitvallen. De voorstanders (collegepartijen behalve CDA) zeggen dat in vergelijkbare Diftar gemeentes de afvalberg inderdaad gedaald is van 170 kg. naar 100 kg. Dat kan zijn, maar die 70 kg. verdwijnt niet als sneeuw voor de zon, die is dus waarschijnlijk op een andere manier geloosd.

Voor OMRIN, onze afvalverwerker, maakt het niet uit of het afval wel of niet voorgescheiden wordt aangeleverd. Zij hebben ultramoderne machines die het afval prima kunnen nascheiden. Sowieso wordt al het aangeleverde voorgescheiden afval alsnog nagescheiden, want niet iedereen gooit zijn afval in de juiste bak.

Ook onder de bewoners van deze gemeente lijkt er weinig draagvlak. D66, een voorstander van Diftar, kwam daar op een pijnlijke wijze achter. Het leek deze partij goed om via een poll op facebook naar de mening over Diftar te vragen. Het merendeel van de reacties hierop was negatief. Het was hilarisch om te zien hoe ze zich vervolgens in allerlei bochten moesten wringen om uit te leggen dat dit het standpunt van de partij niet veranderd had. Het was de Leeuwarder D66 fractie waarschijnlijk ontgaan dat hun partij het referendum, ooit één van hun pijlers, al jaren geleden overboord heeft gegooid.

Maar ook de overige voorstanders waren nog niet zo zeker van hun zaak, getuige de moties die ze indienden. Zo wilde PALGroenLinks extra inzet van handhavers, niet omdat ze stiekem toch ook een toename van de afvaldumpingen verwachten, nee het was om aan de zorgen van de tegenstanders hierover tegemoet te komen.

De PvdA riep op tot een gefaseerde invoering. En om open te staan voor andere werkwijzen voor het verminderen van afval als bewoners met ideeën komen: “Kom met een invoeringsplan en vraag de raad om een akkoord voor dat plan” zei de partij. Een beetje hetzelfde als D66, de burger mag zijn mening geven maar dat veranderd niks aan de zaak want we hebben al besloten Diftar in te voeren.

#GBL zei: wacht ermee. Ga éérst in gesprek met bewoners, wijken, dorpen. Ga éérst onderzoeken hoe het huidige systeem kan worden verbeterd, welke andere mogelijkheden er zijn en tot welke voordelen die zouden kunnen leiden. Het mocht niet baten, de meerderheid was voor invoering van Diftar. Zoals u van ons gewend bent, accepteren wij dit democratisch genomen besluit en zullen wij de invoering en uitvoering kritisch voor u blijven volgen.